Kūrinio pateikimas pardavimui

 • Norint pateikti savo kūrinį pardavimui, pirmiausia, reikia užpildyti e-formą!

  Kūrinius pardavimams pateikti galima bet kuriuo metu! 

  Kūrinius atrenkame ir asmeniškai susisiekiame su autoriais dėl sutarties pasirašymo bei kūrinių pristatymo.  

  Kūrinių pateikimo sąlygos

  • Kūrinius pardavimui gali pateikti VDA studentai ir VDA absolventai 2 metai po studijų baigimo.
  • Kūrinius pardavimui taip pat VDA ir visi kiti VDA bendruomenės nariai (dėstytojai, darbuotojai, alumnai pabaigę VDA anksčiau nei prieš 2 metus), tačiau jų kūriniai bus talpinami skiltyje „Svečias“.
  • Pateikiamų kūrinių skaičius nėra ribojamas. Laisvos formos teikiamų kūrinių sąrašą su metrikomis .pdf formatu prašome pridėti prie formos (pati forma paprašys pridėti priedą).
  • Teikiamas gali būti bet koks kūrinys: tapybos, grafikos, piešimo, fotografijos, tekstilės, juvelyrikos, drabužių dizaino, dizaino objektai, reprodukcijos, tiražuoti kūriniai ir kt.
  • VDA negali priimti kūrinių pardavimui, kurių pardavimas draudžiamas įstatymais (pvz.: su sovietine ar nacistine simbolika).
  • Kūrinys turi būti estetiškai ir techniškai tvarkingas, paruoštas eksponavimui, gali būti reprezentatyviai supakuotas.
  • Vieno kūrinio galutinė pardavimo kaina neturi viršyti 500 Eur.
  • Kūriniai bus parduodami komiso pagrindais pasirašius sutartį ir kūrinių priėmimo-perdavimo aktą. Sutartis pasirašoma nuotoliniu būdu.
  • Menininkas, paslaugų teikimo sutarties ir prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo metu turi turėti galiojantį verslo liudijimą* (pavyzdžiui, veiklos kodas 067 (meninė kūryba) arba individualios veiklos pažymą, pavyzdžiui, EVRK kodas 90.03.0). Pasikonsultuoti dėl verslo liudijimo išsiėmimo galite el. paštu krautuve@vda.lt arba tel. +370 688 99 360.
  • VDA atsako menininkui už esančio pas jį menininko kūrinio praradimą ar sugadinimą, jeigu VDA neįrodo, kad tai įvyko ne dėl jos kaltės.
  • Tuo atveju, jeigu pateiktas kūrinys yra prarandamas ar sugadinamas, dėl VDA kaltės, VDA atlygina tik menininko Kūrinių priėmimo – perdavimo akte nurodytą kainą (pildoma sutarties pasirašymo metu). 
  • Kūrinys iš krautuvės gali būti atsiimtas bet kuriuo metu. Dėl kūrinių atsiiėmimo prašome susisiekti el. paštu krautuve@vda.lt arba telefonu +370 688 99 360.
  • Kūriniai bus priimami pardavimui vienam mėnesiui, vėliau pardavimo laikotarpis, kuriam teikiamas kūrinys gali būti pratęstas abiejų šalių sutarimu.
  • Pasirašius sutartį kūrinius reikia pristatyti adresu Maironio g. 3, Vilnius (VDA "Titanikas") budėtojams. Ant įpakavimo užrašykite VDA meno ir dizaino krautuvei ir apie tai informuokite krautuvės administraciją el. paštu krautuve@vda.lt arba tel. +370 688 99 360.Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu krautuve@vda.lt arba tel.: +370 688 99 360

  Linkime sėkmės!