Privatumo politika

 • Vilniaus dailės akademijos privatumo politika

  Privatumo politika (toliau - politika) nustato kaip VšĮ Vilniaus dailės akademija (toliau - Akademija) apsaugo savo Akademijos lankytojų, organizuojamų renginių dalyvių, interneto svetainės lankytojų ir kitų asmenų asmens duomenis ir privatumą.   

  Politikoje naudojama sąvokos "interneto svetainė", svetainė" reiškia Akademijos interneto svetainę www.vda.lt, taip pat askirų Akademijos padalinių interneto svetaines. Tokios sąvokos kaip "duomenų valdytojas", "duomenų tvarkytojas", "duomenų tvarkymas", "duomenų subjektas" ir kitos panašios sąvokos turėtų būti suprantamos taip, kaip jos yra apibūdinamos Bendrajame duomenų apsaugos  reglamene 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ar kituose teisės aktuose. 

  Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, buveinės adresas: Maironio g. 6, LT-01124, Vilnius, tel. 8 5 210 54 30, el. paštas vda@vda.lt duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

   

  Privatumo politika čia